Illustratie Hartritme

Hartinfarct

De hartspier en organen hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Bloed brengt zuurstof naar de hartspier en de andere organen. Het bloed stroomt door de bloedvaten heen. Langs het hart liggen belangrijke aders. Deze bloedvaten heten de kransslagaders.

Het kan voorkomen dat een van deze kransslagaders verstopt raken. Dit kan voor een deel of helemaal verstopt zijn. Als dat het geval is kan er weinig bloed met zuurstof bij een gedeelte van het hart komen. Op het moment dat er weinig tot geen zuurstof bij de hartspier komt, gaan de hartcellen kapot. 

Illustratie Hartritme

Kamerfibrilleren

Deze variant van de stoornissen brengt wel acuut gevaar met zich mee. Op het moment dat een persoon dit heeft is het hele hart hierbij betrokken. Het hart stop dus met pompen waardoor de bloeddruk wegvalt. Vanaf dat moment kan er geen zuurstof via het bloed meer vervoerd worden door het lichaam en komen de organen en weefsels zonder zuurstof te zitten. 

Doordat de organen en weefsels geen zuurstof meer krijgen, kunnen deze afsterven of er ontstaat blijvende schade. Dan is er dus sprake van een hartstilstand. De patiënt verliest het bewustzijn en er moet direct gestart worden met reanimeren. 

Het is van belang dat er vroegtijdig een AED aanwezig is. Hiermee wordt de overlevingskans met 70% vergroot. Door het geven van een elektrische schok kan het hart weer gereset worden en het oude ritme terugkrijgen. Dit is defibrilleren.

Illustratie Hartritme

Hartritmestoornissen

Bij een hartritmestoornis is er een verstoring/afwijking in het hartritme. Niet alle varianten van hartritmestoornissen brengen acuut gevaar met zich mee.

Illustratie Hartritme

Verstikking/ verdrinking

Niet alleen door hartritmestoornissen of een hartinfarct kan iemand in een circulatie en ademhalingsstilstand belanden. Dit zou ook kunnen door verdrinking of verstikking.

Op het moment dat iemand in een circulatie- en ademhalingsstilstand bevindt is het van belang zo snel mogelijk te handelen. U kunt hierbij het verschil maken!